Michael

Novela,

volně navazující na román Dokud nás smrt nerozdělí.

Michael_strazci_alicelilyneradova 

Dokázal jsem vycítit příjemné teplo, které z ní vyzařovalo. Obklopovala mě její omamná vůně, která ve mně vyvolávala představu letního deště. Připadal jsem si téměř, jako bych byl paralyzovaný. Měl jsem silné nutkání k ní natáhnout ruku a pohladit ji po tváři, která se sem tam zatřpytila jako hladina jezera, na niž dopadl paprsek slunce. Tomu nutkání jsem ale odolal a lehce jsem si odkašlal: „Pro strážce takový svazek znamená zcela něco jiného než pro bohy. Znamená to věnovat tomu druhému i kus sebe samého, podělit se s ním o vše. Všechnu sílu i slabost až do konce života.“

„Proč myslíš, že je to pro nás tak jiné?“ téměř tu otázku zašeptala.

„Protože přes všechnu svoji jedinečnost, kterou v sobě nesete, nejste schopni se o ni dělit, a protože žijete věčně, nemáte potřebu snažit se prožít naplno každý moment, co v životě máte,“ odpověděl jsem na její otázku a odvrátil od ní tvář. Potřeboval jsem se trochu dostat z jejího omamného vlivu.

Na Albionu se z ničeho nic probudí velký bílý drak, jehož uspáním je pověřen strážce vzduchu Michael.

Vše se však zvrtne a Michael je při svém poslání zraněn. Šťastnou shodou náhod se ale v jeho blízkosti nacházela bohyně Selina, která ho nejen dokázala vyléčit ale navíc mu i nabídla svoji pomoc při plnění Michaelova poslání. Snad nevyhnutelně dojde mezi těmito dvěma hrdiny ke sblížení. Problém je ale v tom, že spojení mezi strážci a bohy  je přísně zakázáno. Jak dopadne rozvíjející se zakázaný vztah a jaké budou následky?